FORGOT YOUR DETAILS?

STOWARZYSZENIE
LADIES FIRST

Jesteśmy pierwszą w Polsce platformą networkingową zrzeszającą kobiety zarządzające w przemyśle, logistyce, nieruchomościach i innych kluczowych branżach. Podstawą naszych działań jest integracja środowiska kobiet zaangażowanych zawodowo, wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji, a także wspieranie rozwoju profesjonalnego i osobistego kobiet. Poprzez promowanie dobrych praktyk oraz aktywne działania komunikacyjne, generujemy współpracę biznesową i wzmacniamy wizerunek kobiet jako ekspertek.

WSPIERANI PRZEZ LF

Symbol wspierani przez Ladies First oznacza wybór przez nasze stowarzyszenie firm, instytucji czy osób, które odgrywają szczególną rolę w procesie wzmacniania roli kobiet.

NASZE PROJEKTY

Stowarzyszenie liderek w biznesie "Ladies First" realizuje swoje cele poprzez wdrażanie projektów propagujących idee równości w biznesie oraz wspierających zawodowy i osobisty rozwój kobiet.

Interesuje Cię najnowszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Liderek
w Biznesie
Ladies First?

Unikalne koncepcje, wyjątkowe wydarzenia, innowacyjna platforma networkingowa!

GET A FREE QUOTE

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

TOP